Duurzaamheid

Zo leert Stichting Wij.Land boeren hoe ze hun grond gezonder kunnen maken

Gepubliceerd in Trouw.

Stichting Wij.Land ondersteunt boeren in het westelijk veenweidegebied onder andere met bodemcursussen om hun bodem gezonder te maken. Met biologische en scheikundige analyses en een schep vinden ze gehoor bij biologische en gangbare boeren.

Aan een picknicktafel in Abcoude buigen drie mannen zich over een groot iPadscherm. Af en toe kijken ze even naar een luid blatend lammetje en twee piepende varkens verderop in de tuin. Dan turen ze weer verder naar een tabel vol cijfertjes en scheikundige namen. Ze bekijken een bodemmonster dat stichting Wij.land afnam bij boer Henk den Hartog, met dubbeldoelkoeien voor vlees en melk. Vandaag is een projectleider van Wij.land langsgekomen met bodemadviseur Joost van der Kroon, zelf biologisch melkveehouder, om te kijken hoe de velden er nu bijliggen en wat er verder nog voor plannen zijn.

Stichting Wij.land is een afsplitsing van de Nederlandse stichting Commonland, met wereldwijd verschillende landschapsherstelprojecten. In 2016 begon deze Nederlandse tak met het organiseren van meer samenwerking tussen natuurorganisaties en pachtboeren. Dat gebeurt in het Westelijk Veenweidegebied, rondom Amsterdam en Utrecht, waar veel bodemdaling voorkomt. Veen wordt verdrukt en oxideert wanneer het waterpeil zakt en er lucht bij komt, met als gevolg uitstoot van broeikasgassen en problemen voor boeren.

Wij.land zag in dit gebied bovendien kansen omdat maar een klein deel van de landbouwproducten zijn weg vindt naar de vele potentiële consumenten in de buurt. Door vooral te luisteren naar boeren – een handelsmerk van Commonland – en expertise in te huren, betrok Wij.land inmiddels ruim zeventig boeren in hun netwerk. Zij krijgen ondersteuning om onder meer hun bodem te verstevigen en lokale verdienmodellen uit te proberen.

Met een sjekkie in zijn mondhoek en een accent doorspekt van ‘kenne’ en ‘komme’ praat Den Hartog in scheikundige termen over de biologische processen op zijn boerderij…

Lees het hele artikel in Trouw.