Katja inhuren

Als e-learning auteur

Voor het platform Leerjegroen schrijf ik E-learning modules (online cursussen) voor medewerkers en leden. Ik haal materiaal uit bestaande leerboeken of ik interview ervaringsdeskundigen. Dat werk ik uit tot speelse en interactieve online ‘werkvormen’. Zo schreef ik vier e-learning modules voor het platform Leerjegroen. Inmiddels schrijf ik ook e-learning modules voor het platform LeerjeErfgoed.

Ik schreef bijvoorbeeld:

Duurzaamheid

Digitalisering van een tekstbundel over duurzaamheid

Vrijwilligers begeleiden

Motiverend werken met vrijwilligers in de natuur

Zo gaan we met elkaar om

De gedragscode in een toegankelijke online vorm

Kruiden- en faunarijke graslanden

Hoe je graslanden soortenrijker kunt maken

Introductie op religieus erfgoed

Kennismaking met religieus erfgoed in een maatschappelijke context