Hoogbegaafde tieners ontdekken zichzelf op School at Sea

Een halfjaar zelfstandig leren en ondertussen de halve wereld verkennen. Het klinkt veel hoogbegaafde kinderen als muziek in de oren. Zo ook Yoram en Liselet, die deze droom vorig schooljaar waarmaakten. Aan boord van het zeilschip School at Sea voelden ze zich als een vis in het water. Yoram: ‘Ik zag ineens in alles een uitdaging’. Een enorme hoeveelheid lucht valt naar beneden en keert het schip in een hoek van zestig graden. Grote golven water gutsen over het dek.

Lees verder

Documentaire ‘Gewoon hoogbegaafd’

Emigreren voor beter onderwijs. Het overkomt twee van de drie kinderen in de documentaire ‘Gewoon Hoogbegaafd’. Emmi Visser (23) filmde hen om de discussie over aangepast onderwijs te starten. Zelf kreeg Emmi nooit hulp bij haar hoge IQ. Ze raakte er acht jaar lang door in een depressie. Ze leest over vampiers, verslaat orks op de PlayStation, schrijft een boek en bouwt met fimoklei kleurige steden van boomhutten en zwevende bollen. Andere werelden vindt Emmi leuk, erkent ze meteen. “Uiteindelijk

Lees verder

Ontevreden hoogbegaafden in Engeland

In Engeland ziet de toekomst van het hoogbegaafdenbeleid er somber uit. Overheidshulp stopt binnenkort en van toekomstige plannen is nog geen sprake. ‘Vanuit de overheid blijft er waarschijnlijk vrijwel niets over’, aldus Denise Yates, directrice van de Nationale Vereniging voor Hoogbegaafde Kinderen (NAGC). AfhankelijkOver Leonardoscholen en plusklassen kunnen Engelse hoogbegaafde kinderen alleen maar dromen. Scholen of aparte klasjes waar hoogbegaafden onder elkaar les krijgen, komen in het hele land niet voor. Als hoogbegaafde kinderen al samenkomen, gebeurt dat buiten schooltijd.

Lees verder

Themascholen voor hoogbegaafden in Zuid-Afrika

Professor Kokot is dé vrouw die zich in Zuid-Afrika inzet voor hoogbegaafde kinderen. Ze stichtte er de eerste hoogbegaafdenschool, zat in de leiding van de nationale en internationale vereniging voor hoogbegaafden en geeft nog steeds verschillende cursussen aan leraren en ouders. Wat voor onderwijs bestaat er in Zuid-Afrika voor hoogbegaafde kinderen? Eind jaren zeventig gebeurde er in Zuid-Afrika veel voor hoogbegaafde kinderen. Samen met Israël liepen we volgens een onderzoek van UNESCO zelfs voor op de rest van de wereld.

Lees verder