Katja coacht Pooja

Wedu Global koppelt Aziatische vrouwen met leiderschapspotentie aan mentors uit de hele wereld. Journalist Katja Keuchenius over ruim een jaar Skype-mentor zijn van Pooja Khati uit Nepal. “Heb je thuis al verteld dat je films wilt gaan maken?” Eloped “Van welke kaste ben jij?” Ik vraag het maar gewoon. Pooja Khati (21) kijkt me aan vanaf mijn laptopscherm. Haar vader komt uit de op een na hoogste kaste, haar moeder uit een andere, vertelt ze in een Indiaas klinkend accent.

Lees verder

Wie helpt nfp-bursalen hun studie te betalen?

EP-Nuffic onderzoekt de mogelijkheden om NFP-beurzen als deelbeurs te verstrekken. Een deel van de kosten die een student maakt, moet daarbij door andere partijen betaald worden. Drie onderwijsinstellingen vertellen over hun ervaringen en verwachtingen rond deze financieringsvorm. Vier jaar geleden begon de faculteit ITC van de Universiteit Twente een eigen deelstudiebeurs voor buitenlandse studenten. Het opleidingsinstituut voor Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie betaalt 60 procent van de kosten, studenten dienen zelf financiering te vinden voor de overige 40 procent. Toen de aanvragen

Lees verder

Nederlanders willen Latijns-Amerika nog niet verlaten

De Niche-projecten waar Ans Voordouw en Anna Bon in Latijns-Amerika aan meewerkten, zijn eind dit jaar allemaal afgelopen en krijgen geen vervolg. Zonde, vinden zij. Ze zijn niet van plan om de samenwerking met Colombia en Guatemala de rug toe te keren. Ans Voordouw zag het natuurlijk wel aankomen. De Niche-projecten waar ze aan meewerkte, hadden een einddatum. Toch wil ze zich nog lang niet terugtrekken uit Zuid-Amerika. Met haar bedrijf Voordouw Consultancy hielp ze in Colombia bijvoorbeeld bijde reïntegratie

Lees verder

Op een motor de jungle in

Universiteiten en hogescholen blijven graag eenbijdrage leveren aan ontwikkelingssamenwerking,schreven ze onlangs in hun gezamenlijke visie.Ook in hun eigen belang. Ze verwerven zonieuwe kennis en worden betrokken bij mondialekwesties. Zoals HKU in Tanzania. Op een ‘hobbel-de-bobbel-weg’ vond eenTanzaniaanse filmploeg een karretje voor een opname.Eén persoon nam plaats op de kar met een stabilisatoren een camera, een tweede duwde, de derdezorgde dat de boel niet omviel. “Wíj zouden er nietop zijn gekomen”, vertelt HKU-alumnus SuzanneJansen, “maar het shot zag er prima uit.”

Lees verder