Onderwijs

De Nederlandse School

De onderwijswereld gaat snel veranderen, denkt Ilja Klink. Ze werkt er zelf aan mee als directeur van de toekomstige lerarenopleiding De Nederlandse School.

De Nederlandse School wordt een plek gericht op het onderwijs van de toekomst. Volgend jaar september opent de school haar deuren voor leraren met een eerstegraads bevoegdheid die zich in anderhalf jaar laten bijscholen. Toekomstig directeur Ilja Klink (37), nu nog directeur van het Amsterdamse Hyperion Lyceum, wil docenten er hun eigen verantwoordelijkheid teruggeven en met een been in de moderne samenleving zetten. ‘Mensen vragen echt om verandering.’

Wie vragen om verandering? Leraren?

‘Niet alleen leraren, ook ondernemers. Onderwijs gaat voor hen om veel meer dan goede eindexamenresultaten. Ze willen creatieve geesten. Daar kun je kinderen al vanaf hun twaalfde in stimuleren, maar dan moet je de wereld om hen heen wel goed kennen. Nu is dat niet altijd het geval. We moeten af van het stereotiepe beeld van leraren die hun klas in hun eigen wereldje groot brengen of mopperen over de beslissingen uit Den Haag. Het motto dat je nu steeds vaker hoort is daarom: Neem de verantwoordelijkheid terug. Ga aan de slag en pas de stijl aan.’

Wat gaan jullie de leraren leren?

‘Een van de drie basisonderdelen in het programma is ondernemen. Docenten kijken nu vooral hun lokaal in. Dat past niet meer bij de huidige maatschappij waar leerlingen na schooltijd in contact komen met bloggers, startups en een open politiek debat. Docenten moeten hier aan mee gaan doen. Laat de maatschappij maar binnen komen en treedt zelf ook naar buiten. Een tweede pijler is het ontwerpen van nieuwe vormen van lesaanbod. Het liefst vakoverschrijdend of zelfs schooloverschrijdend. Ten slotte is er het onderzoeken. Wat werkt? Bij welke leerstijl? En bij welk kind? Dat kan nog alle kanten op gaan. De Nederlandse School leidt dus leraren op voor banen die nog niet bestaan.’

Kunnen docenten hun nieuwe vaardigheden dan wel toepassen op hun eigen school?

‘De leraren die meedoen, starten per school met drie docenten tegelijk. Dan komen ze ten minste niet terug met nieuwe ideeën waar vervolgens niemand interesse in toont of waar geen ruimte voor is. Het moet echt een common interest van de school zijn, waar het hele team achter staat. Al heel wat scholen hebben drie docenten toegezegd, waaronder het Hyperion Lyceum.’

Hebben jullie al een reactie van het ministerie van onderwijs?

‘Ja, de staatssecretaris en de minister zijn allebei enthousiast en hebben ons voorstel aangenomen. Ze willen de eerste twee lichtingen voor vijftig procent gaan subsidiëren. Het gaat dan om de lichting van september 2015 en die van 2016, die allebei anderhalf jaar duren.’

Maar de docenten krijgen geen officieel diploma?

‘Wij kunnen leraren inderdaad geen eerste of tweedegraads bevoegdheid geven, want dan heb je echt een driejarig programma nodig. Het wordt een soort MBA voor docenten, met een strenge selectie aan de poort, zodat we echte topdocenten opleiden. Uiteindelijk hopen we wel dat een opleiding aan De Nederlandse School genoeg wordt voor zij-instromers om te beginnen als leraar. In onze pilot met twaalf deelnemers deden ook al zij-instromers mee. Een ervan is een sterrenkundige die nu op het Hyperion Lyceum aan het werk is als leraar Science, naast de lerarenopleiding. Er is veel behoefte aan zo’n nieuwe opleiding voor goede leraren.’

Nog even een kijkje in de toekomst: wordt al het onderwijs straks digitaal?

‘Dat vroeg ik laatst zelf aan mijn leerlingen. Ze zeiden dat ze het fijn vinden om met een eigen tablet te werken, maar dat ze de lesstof nog steeds het liefste uit een boek leren. Een boek doet het tenminste altijd en je kunt er veel beter grafieken in bekijken. Hoewel we op de Nederlandse School wel gaan experimenteren met educatieve games, zodat leerlingen worden gestimuleerd om een hoger level te bereiken, kiezen we niet helemaal voor een digitale vorm. Het gaat ons veel meer om de juiste skills en attitude van de leraren.’

Geplubiceerd op nieuworganiseren.nu