Ondernemers

Winnen op Google

Willem Overbosch is dagelijks bezig met het slim beantwoorden van algemene vragen over ondernemerschap. Hij kan precies vertellen wat en hoe ondernemers online naar antwoorden zoeken.

Hoe voorzie je leden van informatie? Voor brancheverenigingen is het vaak een zware taak. Er komen veel vragen binnen waarop ze niet meteen een antwoord in petto hebben, hoewel de leden dat wel van ze verwachten. Geen probleem, vindt Willem Overbosch van Dutch Networkgroup, uitgever van onder meer MKB Servicedesk en de Zaak. Vragen ziet hij niet als last, maar juist als informatiebron. “Dan weet je wat er speelt onder je leden”.

Ondernemende wereld
Overbosch was in april dagelijks te vinden op de Week van de Ondernemer in Utrecht. Bij een smalle bar met barkrukken en openstaande laptops nodigt hij bezoekers uit om hun netwerkprofiel online te zetten in MijnMKB. Het gesprek aangaan met ondernemers is zijn passie. Hij staat elke ochtend op, vermeldt zijn LinkedIn-pagina, om de wereld ondernemender te maken.

In 2003 besloot Overbosch om zelf ondernemer te worden. Op zijn vragen over hoe hij dat moest aanpakken, vond hij online maar moeilijk antwoord. Nergens werd informatie aangeboden vanuit de ondernemer, ontdekte hij. Overbosch besloot om dat zelf te doen en startte in 2005 de MKB Servicedesk. Op verschillende platforms – onder meer dat van MKB-Nederland – beantwoordt het bedrijf van Overbosch ondernemersvragen van inmiddels 750.000 bezoekers per maand. Dat is niet alleen handig voor de ondernemers zelf. Het betekent ook dat Overbosch zicht heeft op allerlei informatie over ondernemers: hun online gedrag, behoeftes, interesses en vragen.

Stippenwolk
Bezoekers van websites laten ‘big data’ achter, legt hij uit. Die kun je met de juiste techniek aflezen en bekijken in grafieken. In een wolk van stippen met verschillende grootten staan de onderwerpen waarop ondernemers naar antwoord zochten ( zie figuur). Overbosch wijst een van de grootste aan: Financiën Boekhouding. “Daar is blijkbaar nog iets onduidelijk.”

Brancheverenigingen kunnen toekomstbestendig worden door met big data te spelen, denkt Overbosch. Sterker nog:”Als ze dat niet doen, bestaan ze over tien jaar niet meer.” Met het online ledengedrag als hulpmiddel, kunnen ze hun vier kerntaken versterken: lobbyen, vertrouwen wekken, netwerken én informatie verstrekken. Voor dat laatste hoef je het wiel vaak niet opnieuw uit te vinden, denkt Overbosch. Generieke informatie voor ondernemers heeft de MKB Servicedesk bijvoorbeeld al.

Flexibele schil
“Populaire ondernemersonderwerpen op dit moment zijn bijvoorbeeld hoe kan ik mij profileren op LinkedIn of Hoe zet ik een crowdfundingcampagne op? Steeds meer mensen gaan ondernemen. Er werken vier miljoen mensen in het MKB , voor slechts een miljoen bedrijven, waarvan het merendeel zzp’er is. De flexibele schil wordt dus belangrijker. Dit is een verandering waar ook branche- en beroepsverenigingen meer aandacht aan moeten besteden,” volgens Overbosch. Uit zijn eigen gegevens en uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ondernemers niet goed zijn voorbereid op de toekomst. “Dáárom staan we hier op de Week van de Ondernemer. Mensen willen meer horen over nieuwe businessmodellen of het gebruik van sociale media.” De rest van het jaar zijn ondernemers daar ook naar op zoek. Online natuurlijk.

Voor Overbosch is er geen ontkomen aan: “Wie een vraag heeft over financiering, typt die in op Google. Als branchevereniging wil je met je antwoord zo hoog mogelijk uitkomen tussen de resultaten.”

Digitale tools
Overbosch biedt sinds kort een dienst aan voor brancheverenigingen om hun leden online beter te bedienen. Op hun eigen website konden verenigingen de algemene ondernemersinformatie van de MKB Servicedesk al plaatsen en zo makkelijker vindbaar worden in Google. Nu kunnen de leden met een nieuwe tool een eigen profiel aanmaken en leest de vereniging hun gedrag op de website af in grafieken. Is dat allemaal in orde wat betreft de privacy? “Helemaal”, zegt Overbosch. “Leden geven zelf toestemming voor het gebruik van hun gegevens en kunnen dat ook afschermen.” Dat laatste ziet Overbosch echter niet zo snel gebeuren. “Leden kiezen voor een vereniging omdat ze die vertrouwen. En hoe meer je weet van jouw leden, hoe beter je ze kunt helpen. Veel informatie is bovendien online al beschikbaar, op Twitter en Facebook of via de Kamer van Koophandel.”

Vertrouwen
Een eigen profiel is wat de meeste leden volgens Overbosch zelfs graag zouden willen. Zo kunnen ze immers beter netwerken. “Nu hebben verenigingen vaak een dode lijst van leden online staan”, constateert Overbosch, “dat werkt als een logo op een busje. Je ziet dat iemand lid is, maar je kunt niet meteen meer informatie vinden.”

Online profielen van leden helpen ook bij het uitstralen van vertrouwen als keurmerk. Bovendien staat een vereniging zo sterker bij het lobbyen. “Verenigingen schermen graag met hun achterban bij ambtenaren, politici of vertegenwoordigers van andere organisaties. Maar als er wordt gevraagd hoe ze dat kunnen aantonen, blijft het vaak stil.”

Langzaam
Brancheverenigingen tonen maar langzaamaan interesse in big data, merkt Overbosch. Pas nu de nood hoog is, omdat ondernemers niet meer zomaar lid worden, staan de verenigingen ervoor open. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, erkent hij. Bovag is sterk in het aanbieden van specifieke informatie over de branche en Horeca Nederland beantwoordt veel sectorspecifieke ondernemersvragen over wetgeving, personeel en financiën. Maar dat is bij de meeste verenigingen wel anders. “Vragen van leden komen vaak ongestructureerd binnen bij het secretariaat of bij beleidsmedewerkers. De verenigingen zien informatievoorziening niet als hun kerntaak, dus lopen ze hierin achter.”

Ook de leden zelf zijn niet allemaal even modern. Sommigen zijn bijvoorbeeld niet online te vinden. Overbosch schetst een voorbeeld van een juwelier. “De eigenaar van vijfenvijftig heeft geen idee wat ‘de cloud’ is. Hij heeft met een beetje geluk een kassasysteem, outlook 2003 en misschien nog een oude schoenendoos voor de boekhouding. De vereniging krijgt met hem alleen contact via boeken, magazines en bijeenkomsten. Door daar op zijn kennisniveau in te stappen, bereid je hem met slimme communicatiemiddelen voor op de toekomst.”

Toekomst
Volgens Overbosch bepalen vier

trends de toekomst. Daar kun je als

branchevereniging je voordeel mee

doen.

Vertrouwen als betaalmiddel
Wie het vertrouwen van leden weet te

winnen, heeft de toekomst. Straal uit dat

je weet wat er speelt onder je leden.

Van information overload naar

connected learning

Verbind mensen met gedeelde

interesses online. Dat versnelt hun

leercurve.

Van tekst naar beeld
Kies vaker voor video’s en infographics.

Dat communiceert beter.

Van schaarste naar overvloed
Denk vanuit overvloed in plaats van

schaarste. Een voorbeeld is de groeiende

flexibele schil van kennis en ondernemers.

Gepubliceerd in VM