Ondernemers

Ballast overboord

Ondernemers zijn veel tijd kwijt aan zaken die ongevraagd hunwerkdag binnendringen: e-mail, protocollen en contracten. Dat kan anders. ‘Mail heeft ons wantrouwend gemaakt.’

Ze bestaan. Ondernemers die geenstappenplannen
maken om lean en efficiëntte worden, maar het liever simpel
houden. Ze stopten met e-mail, steldengeen contracten meer op of voerdeneen vierdaagse werkweek in. Vertrouwenis voor hen het toverwoord: mindercontrole, meer vrijheid, creativiteiten samenwerking. Neem Kim Spinder(32), innovatieaanjager bij overhedenen bedrijven, maar tot 2010 voorale-mailer. “Ik besefte op een gegeven moment dat ik hetgrootste deel van mijn werkdag doorbracht in mijn inbox.Ik zag niet meer wat ik zelf nog toevoegde. Dat had ik nooitgewild.” Spinder probeerde eerst haar omgeving op te voedenmet zelf opgestelde retour-afzendermails. Maar datbleek tevergeefs. Op oudejaarsavond 2010 verliet ze daaromdefinitief haar mailbox. “Een fantastisch gevoel.”Het was wel even wennen om niet meer elk uur op haar telefoonte kijken, maar ‘s ochtends zélf te bepalen wat ze diedag ging doen. Dat merken ook bedrijven die met behulpvan Spinders organisatie We Quit Mail een weekje ‘etoxen’.“Medewerkers zijn zo druk met alle e-mail dat ze soms uithet oog verliezen voor welke functie ze eigenlijk zijn aangenomen.Soms vrezen ze zelfs voor hun baan als e-mail zouwegvallen, wat moeten ze dan de hele dag doen?”

Gepubliceerd in Sprout

Geüpdatete versie gepubliceerd in Reporters Online:

Lichter werken zonder controle. ‘Het is kostbaar en je wordt er minder slagvaardig van.’