Duurzaamheid

Klimaatakkoord in praktijk: de tuinders

Terwijl tuinders hun CO2-uitstoot voortvarend terugdringen, stuiten ze op een nieuw probleem: een CO2-tekort. Want zonder CO2 geen plantjes.

In het Klimaatakkoord (juni 2019) staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Wie doet wat? En lukt het om de afspraken na te leven? In een serie lichten we er een paar sectoren uit. Worden er al successen geboekt, wat zijn de valkuilen?

De Tuinders

Paprikateler Arnaud van Dijk is voortvarend bezig in de energietransitie. De kassen van zijn bedrijf VD Holland hebben al bijna geen fossiele brandstoffen meer nodig. Toch maakt hij zich zorgen over de toekomstbestendigheid van zijn bijna fossielvrije teelt. “Je leest elke dag in de kranten over CO2-overschotten, maar voor de tuinders dreigt juist een tekort.” Planten groeien immers door fotosynthese, en daar is licht, water én CO2 voor nodig.

Net als de meeste Nederlandse tuinders produceerde Van Dijk de CO2 voor zijn paprika’s jarenlang zelf. Dat gebeurt met zogeheten warmtekrachtkoppelingen (wkk), waarmee de sector al ver vóór het Klimaatakkoord…

Lees het hele artikel in Down to Earth Magazine